The popular an online instagram service
glim_ulzzang
@glim_ulzzang 🌈Order Ulzzang_Korean style_Idols style 🌈Hàng về sau 7 - 14 ngày 🌈Cọc 100% 🌈Direct for order

Images by glim_ulzzang

@glim_ulzzang
TEE TAY NỐI Price: 160.000 100% Cotton Một màu hồng như ảnh Freesize ____________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #7
05:56 AM Oct 25, 2017
0
@glim_ulzzang
TEE TAY NỐI Price: 160.000 100% Cotton Một màu hồng như ảnh Freesize ____________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #7
05:56 AM Oct 25, 2017
0
@glim_ulzzang
TEE TAY NỐI Price: 160.000 100% Cotton Một màu như ảnh Freesize ____________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #7
05:56 AM Oct 25, 2017
0
07:17 AM Feb 22, 2018
@glim_ulzzang
TEE TAY NỐI Price: 160.000 100% Cotton Một màu như ảnh Freesize ____________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #7
03:54 AM Oct 24, 2017
0
@glim_ulzzang
TEE TAY NỐI Price: 160.000 100% Cotton Một màu như ảnh Freesize ____________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #7
03:53 AM Oct 24, 2017
0
@glim_ulzzang
JEANS CẠP CAO Price: 220.000 1 Màu như hình Size : S | M | L | ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #6
03:55 AM Oct 21, 2017
0
07:17 AM Feb 22, 2018
@glim_ulzzang
JEANS CẠP CAO Price: 220.000 1 Màu như hình Size : S | M | L | ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #6
03:54 AM Oct 21, 2017
0
@glim_ulzzang
JEANS CẠP CAO Price: 220.000 1 Màu như hình Size : S | M | L | ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #6
03:52 AM Oct 21, 2017
0
@glim_ulzzang
JEANS CẠP CAO Price: 220.000 1 Màu như hình Size : S | M | L | ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #6
03:52 AM Oct 21, 2017
0
07:17 AM Feb 22, 2018
@glim_ulzzang
COAT Price: 240.000 Freesize ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #5
04:34 AM Oct 17, 2017
1
@glim_ulzzang
COAT Price: 240.000 Freesize ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #5
04:34 AM Oct 17, 2017
0
@glim_ulzzang
COAT Price: 240.000 Freesize ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #5
04:34 AM Oct 17, 2017
0
07:17 AM Feb 22, 2018
@glim_ulzzang
CROPTOP Price: 260.000 Chất nỉ lót bông 5 màu Size : S | M | L | XL ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #4
10:22 AM Oct 16, 2017
0
@glim_ulzzang
CROPTOP Price: 260.000 Chất nỉ lót bông 5 màu Size : S | M | L | XL ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #4
10:22 AM Oct 16, 2017
0
@glim_ulzzang
CROPTOP Price: 260.000 Chất nỉ lót bông 5 màu Size : S | M | L | XL ________________________ Phone: 01234510026 Based in HCM city Online only _________________________ #ulzzang #koreanstyle #idolstyle #unisex #4
06:58 AM Oct 16, 2017
0
07:17 AM Feb 22, 2018
NEXT PHOTOS